Gå til hoved indhold

Vurdering af behov for behandling

Et vurderingsforløb er et kort og afgrænset forløb, hvor vi undersøger og vurderer dit behov for behandling og herefter tilrettelægger et kortere behandlingsforløb eller afprøver hjælpemidler.

Et vurderingsforløb er første skridt til et trænings- eller behandlingsforløb, der kan skabe større trivsel hos dig med særlige behov.

Målgruppe for vurderingen 

Dig med særlige behov, hvis adfærd, handicap eller sansemæssige udfordringer kræver særlige rammer, særlig viden eller særlige kompetencer, som ikke findes i det gængse sundhedssystem.

Målet med vurderingen

  • At afdække og vurdere, om et fysio- og/eller ergoterapeutisk trænings- eller behandlingsforløb kan være med til at forebygge tab af og/eller udvikling af dit funktionsniveau. Er det tilfældet, sætter vi individuelle mål for dit videre forløb.

Vurderingen omfatter

  • Indledende samtale med dig, dit personale og/eller pårørende, hvor dine stamdata, sygehistorie og problemstillinger bliver afklaret
  • Terapeutisk undersøgelse, hvor vi undersøger dit funktionsniveau og din mulighed for at
    modtage en behandling, både fysisk og mentalt
  • Kort afklarende behandlingsforløb
  • Skriftlig vurdering.

Tidsramme

4-10 timer.

Sted

Center for Specialterapi, borgerens dagtilbud eller hjem.

Lovgrundlag

Servicelovens § 85, § 86 og § 102.