Gå til hoved indhold

Spisevurdering - screening for dysfagi

I dette forløb screener vi dig med særlige behov for dysfagi. Dysfagi er problemer med at spise, synke og drikke. Efterfølgende kommer vi med anbefalinger og indsatser til at afhjælpe dit problem.

Dysfagi er, når det er svært at synke og indtage væske. Dysfagi er ikke en sygdom, men et symptom du kan have, hvis du er født med eller senere har fået visse slags sygdomme eller skader i hjernen eller nervesystemet, herunder fysisk- og psykisk udviklingshandicap.

Hvis du har dysfagi, kan det være svært at spise og drikke nok. Du kan derfor komme til at lide af væskemangel og under- eller fejlernæring. I værste fald kan dysfagi føre til lungebetændelse, fordi mad eller væske kommer ned i lungerne i stedet for i maven og yderste konsekvens resultere i kvælning.

En spisevurdering kan derfor være rigtig vigtig for at hjælpe dig med at spise og drikke på en effektiv og sikker måde.

Målgruppe for vurderingen

Dig med særlige behov, der har problemer med at synke, spise og drikke.

Målet med vurderingen

  • At finde ud af, om du har dysfagi.
  • At finde den rette konsistens på dine måltider og den mad og væske, der er nem for dig at spise og drikke, så du ikke får mad eller væske i lungerne ved en fejltagelse. Og så du undgår at tabe dig eller får lungebetændelse. 
  • At tilpasse dine omgivelser, så de gør det lettere for dig at spise og drikke, fx ved at finde den bedste siddestilling, ved at bruge hjælpemidler eller ved at indrette det miljø, du spiser i.

Vurderingen omfatter

  • En mundmotorisk undersøgelse af dig
  • Vi observerer dit måltid og ser på, hvordan du spiser og drikker
  • Vi prøver eventuelt forskellige konsistenser på mad og væske, så vi kan finde den rette til dig 
  • En rapport med resultaterne af undersøgelserne og eventuelle anbefalinger til, hvordan du bedst kan spise og drikke sikkert, samt hvordan dine omgivelser kan tilpasses for at hjælpe dig bedst muligt. Den kan også inkludere råd om mundhygiejne og anbefalinger til kontakt til andre fagfolk som fx diætist eller tandlæge, hvis det er nødvendigt.

Tidsramme

Minimum fire timer.

Sted

Center for Specialterapis lokaler, dit dagtilbud eller hjem.

Lovgrundlag

Servicelovens § 85 og § 86 og Sundhedslovens § 140.