Gå til hoved indhold

Råd og vejledning

Vi tilbyder råd og vejledning til borgere, personale og pårørende om mange forskellige emner inden for specialområdet.

Målgruppe for rådgivningen

 • Voksne med særlige behov
 • Pårørende til voksne med særlige behov
 • Personale på bo- og dagtilbud.

Mål med rådgivningen

 • At give borgeren og personerne omkring borgeren den relevante viden og færdighed i forhold til en konkret problemstilling.

Råd og vejledning kan omfatte

Råd og vejledning kan gives i forhold til fx:

 • Brug af personlige hjælpemidler
 • Lejring
 • Måltider
 • Aktiv livsstil
 • Hjemmetræningsprogrammer
 • Håndtering af smerteproblematikker
 • Alternativ kommunikation
 • Almindelig Daglig Levevis (ADL)
 • Sundhedsfaglige problemstillinger
 • Kommunikation med sundhedsvæsenet
 • Konkrete forflytninger.

Tidsramme

Minimum en time.

Sted

I Center for Specialterapi, borgerens dagtilbud eller hjem.

Lovgrundlag

Servicelovens § 85, § 86 og § 102.