Gå til hoved indhold

Afklaring af hjælpemidler

Med vores specialiserede viden om borgere med særlige behovs udfordringer foretager vi en uafhængig analyse og vurdering af dit behov for hjælpemidler, forbrugsgode eller boligændring.

Målgruppe for afklaringen

Dig med særlige behov, som har brug for en specialiseret vurdering af dit behov for hjælpemidler, forbrugsgode eller boligændring.

Ydelsen kan leveres efter aftale med dig som borger, sagsbehandlende terapeut, personale eller pårørende.

Mål med afklaringen

  • At give en specialiseret og uafhængig vurdering af din funktionsevnenedsættelse og af dit behov for og ret til hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligændringer ifølge lovgivningen.

Afklaringen omfatter

  • Vi afdækker dit behov for hjælpemidler i alle dine miljøer (dit hjem, dagtilbud/arbejde, ved dine pårørende og ved eventuelle andre behandlere)
  • Vi afklarer dine problematikker, og hvilket hjælpemiddel der kan opfylde behovet
  • Vi afstemmer forventninger til behovet for hjælpemidler, og hvad hjælpemidlet kan, med relevante parter i dit netværk
  • Vi udarbejder en skriftlig vurdering, der sendes til bevilgende kommune
  • Vi arrangerer møde mellem dig og konsulent fra leverandøren af hjælpemidlet
  • Vi tilpasser hjælpemiddel til dig
  • Introduktion og vejledning til brug af hjælpemidlet til dig og dine pårørende/personale (skriftligt eller mundtligt)
  • Vi laver opfølgende evaluering af processen og tilpasninger samt evt. undervisning til bevilgende kommune.

Tidsramme

En-15 timer.

Sted

I dit hjem, dagtilbud eller arbejde.

Lovgrundlag

Servicelovens § 112, § 113 og § 116.

Vi har samlet alle vores ydelser i et katalog, som du kan downloade i pdf her