Gå til hoved indhold

ADL-vurdering

Et forløb, hvor vi vurderer og træner dig i Alminelig Daglig Levevis (ADL).

ADL handler om de praktiske gøremål, der er i hverdagen. De kan være udfordrende, hvis du har et fysisk eller psykisk udviklingshandicap. 

Vi kan vurdere og hjælpe dig med at træne dine ADL-færdigheder.

Målgruppe for vurderingen

Dig med særlige behov, der skal have afdækket dine ADL-færdigheder og dit støttebehov i hjemmet.

Mål med vurderingen

 • At få afklaret, hvor meget støtte du har behov for for at kunne klare dine daglige aktiviteter 
 • At øge din selvstændighed og mulighed for at deltage i hverdagsaktiviteter
 • At få afklaret dine ressourcer og udfordringer
 • At få overblik over, hvordan din dag kan tilrettelægges.

Vurderingen omfatter

 • Indledende samtale med dig og dit personale 
 • ADL-vurdering
 • Vi vurderer dit træningspotentiale og muligheder for kompenserende tiltag
 • Vi udarbejder en målsætning for vores arbejde i samarbejde med dig, dit personale og/eller dine pårørende
 • Træning af dine ADL-færdigheder samt undervisning og inddragelse af dine pårørende og/eller personalet i dit nærmiljø
 • Vi observerer dig i to forskellige dagligdagsaktiviteter
 • Vi udarbejder en rapport med vores observationer og anbefalinger 
 • Vi holder overleveringsmøde med dig og dit personale og/eller pårørende.

Tidsramme

Minimum fire timer.

Sted

I Center for Specialterapi, dit dagtilbud, arbejdsplads eller hjem.

Lovgrundlag

Servicelovens § 85, § 86 og § 102.