Gå til hoved indhold

Indretning af omgivelser ud fra dit sansebehov

En indretning af dine omgivelser med udgangspunkt i den måde, du sanser verden på, kan være med til at øge dit velvære og en hensigtsmæssig adfærd.

Målgruppe for vurderingen

Dig med særlige behov, som har brug for, at dine fysiske omgivelser passer bedre til dit sansemæssige behov, så du kan trives bedre i dine omgivelser.

For at få denne hjælp, skal du først have fået udarbejdet en sanseprofil. 
Læs mere om sanseprofiler her

Mål med vurderingen

  • At give dig en oplevelse af velbehag i dine omgivelser og understøtte en hensigtsmæssig adfærd
  • At hjælpe dig med at interagere med dine omgivelser på dit eget niveau
  • At øge forståelsen for, hvor vigtige dine omgivelser er for din adfærd.

Vurderingen omfatter

  • Vi kigger på, hvordan du agerer i dine fysiske omgivelser
  • Vi taler med dig, dit personale og dine pårørende om, hvad I gerne vil have ud af indretningsforløbet med udgangspunkt i sanseprofilen
  • Vi udarbejder en projektbeskrivelse og kommer med idéer og løsninger til, hvordan indretningen kan ændres for at passe bedre til dig
  • Vi præsenterer vores idéer og løsninger til alle involverede parter
  • Vi evaluerer, om ændringerne har haft den ønskede effekt (eller er det bare evaluering af forløbet?).

Tidsramme

Minimum syv timer.

Sted

I dit hjem eller hvor I ønsker, at indretningen skal ske.

Lovgrundlag

Servicelovens § 102.