Gå til hoved indhold

Sanseprofiler

Sanseprofilen er et undersøgelsesredskab, der kan udrede, om du har sansebearbejdningsforstyrrelser. På baggrund af profilen kan vi komme med forslag til ændringer, der kan øge din livskvalitet.

En sanseprofil hjælper med at forstå, hvordan du oplever verden omkring dig og din evne til at bearbejde sanseinformationer. Den er et redskab til dine pårørende og personaler, så de bedre kan forstå din adfærd.

Ud fra sanseprofilen kan vi komme med råd til ændringer i din hverdag, der kan gøre dig gladere og mindske uhensigtsmæssig adfærd. Selv små ændringer i dit miljø, og den måde, du bliver behandlet på, kan gøre en stor forskel for, hvordan du har det, og hvordan du omgås andre mennesker.

Vi udarbejder altid sanseprofilen i tæt samarbejde med dig, dine pårørende og dit personale.

Målgruppe for sanseprofilen

Dig med særlige behov, hvor dit personale og/eller pårørende ønsker en bredere forståelse af din adfærd og dit udviklingspotentiale. Det er typisk dig, der:

  • har svært ved at håndtere ændringer i planer og rutiner
  • er let at aflede og har svært ved at holde fokus
  • let bliver frustreret
  • er utryg ved at gå på trapper, ramper og ujævnt terræn
  • viser ubehag ved personlig hygiejne
  • har svært ved at mærke smerte og temperaturforskelle
  • helst selv vil tage initiativ til fysisk berøring
  • udviser spændingssøgende adfærd for at få reaktioner fra andre
  • overskrider andres grænser ved berøring
  • ikke kender din egen fysiske styrke.

Mål med sanseprofilen

  • At afklare, hvordan du bearbejder sansemæssige input fra omgivelserne og din krop
  • At give konkrete forslag og handlingsstrategier til dit personale og dine pårørende
  • At skabe mere forståelse for, hvordan du sanser og agerer 
  • At afklare, hvor din zone for udvikling ligger
  • At mindske uhensigtsmæssig adfærd og øge din livskvalitet.

En sanseprofil omfatter

  • Vi observerer din adfærd og dine omgivelser (eventuelt via videooptagelse)
  • Vi interviewer dit personale og/eller pårørende om, hvordan du agerer i dagligdagsaktiviteter
  • Vi udarbejder en skriftlig rapport med vores observationer og forslag til ændringer, der kan implementeres i din hverdag
  • Vi holder møde med dine pårørende og/eller personalet på henholdsvis dit bo- og dagtilbud, hvor sanseprofilen bliver gennemgået, og hvor vi sammen planlægger, hvordan vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Tidsramme

Minimum syv timer.

Sted

Center for Specialterapi, dit dagtilbud eller hjem.

Lovgrundlag

Servicelovens § 102.