Gå til hoved indhold

Til dig med Cerebral Parese

Vi tilbyder en bred vifte af behandlinger og træning til dig med Cerebral Parese (CP), som har brug for fysioterapi og/eller ergoterapi, men som ikke kan gøre brug af almene klinikker.

I Center for Specialterapi har vi mange års erfaring og viden om fysioterapi og ergoterapi til mennesker med CP. CP er en diagnose, der dækker over en forstyrrelse af hjernens udvikling - også betegnet som hjerneskade.

Vi tilbyder behandling og træning i dit hjem eller i vores rummelige træningslokaler med loftlift og træningsmaskiner som fx Litegait og Nustep.

Vi sætter mål efter, hvad du ønsker at opnå og tager udgangspunkt i dine ressourcer og muligheder.

Aktiv træning frem for passiv behandling

I vores øjne er behandling til mennesker med CP meget andet end passiv bevægelse og udspænding. Vi ved, at man skal bruge kroppen aktivt for det bedste resultat. Hos os er fysioterapi og ergoterapi derfor aktiv træning med hjælp og støtte fra os terapeuter.

Vi arbejder med funktionel træning som fx lejringer og gåtræning i gangvogn. Vi har mange års erfaring med at skabe en mærkbar fysisk forskel hos vores borgere.

Vi bruger mange kommunikationsformer

Vi er lærenemme og tålmodige - og er vant til at arbejde med mange forskellige kommunikationsmetoder som fx tegn til tale, talemaskiner og andre alternative kommunikationsformer. Vi læser dit kropssprog og spørger ind til, hvad din krop fortæller os.

Lovgrundlag

Servicelovens § 85, § 86 og § 102 eller genoptræning i hht. sundhedslovens § 140.