Specialiseret hjælpemiddelafklaring

En terapeut med særligt kendskab til målgruppens udfordringer foretager en uafhængig analyse og vurdering af hjælpemiddelbehovet hos borgeren.

Målgruppe 

Sagsbehandlende terapeuter eller personale, der har brug for specialiseret vurdering af borgerens behov for hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligændring. 

Mål 

• At give en specialiseret og uafhængig vurdering af borgerens funktionsevnenedsættelse, behov og ret til hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligændringer ifølge lovgivningen. 

Tidsramme

En -15 timer. 

Takst 

820 kr. pr. time.

Befordring

• Det er muligt at ansøge om kørsel hos borgerens hjemkommune til ugentlig behandling i Center for Specialterapi. 
• Skal terapeuten komme til borgerens hjem, betales terapeutens kørsel som taxaudgift eller kørsel i egen bil, jf. statens takster, plus 400 kr. i timen i terapeuttid pr. påbegyndt 15. minut. 

Lovgrundlag

Servicelovens § 112, § 113 og § 116. 

Indhold 

• Afdækning af behov for hjælpemiddel i alle borgerens miljøer (borgerens hjem, dagtilbud/arbejde, ved pårørende og ved eventuelle andre behandlere) 
• Vurdering af borgerens problematikker samt hvilket hjælpemiddel, der kan opfylde behovet 
• Forventningsafstemning i borgerens miljøer 
• Skriftlig vurdering der sendes til bevilgende kommune 
• Møde med borger og konsulent der tildeles opgaven 
• Tilpasning af hjælpemiddel 
• Introduktion til borger og pårørende/personale (skriftligt eller mundtligt) 
• Opfølgende evaluering til bevilgende kommune. 

Sted

I borgerens hjem, dagtilbud eller arbejde. 

Center for Specialterapis logo