Specialiseret hjælpemiddelafklaring

En terapeut med særligt kendskab til målgruppens udfordringer foretager en uafhængig analyse og vurdering af hjælpemiddelbehovet hos borgeren.

Målgruppe

Sagsbehandlende terapeuter eller personale, der har brug for specialiseret vurdering af borgerens behov for hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligændring.

Mål

At give en specialiseret og uafhængig vurdering af borgerens funktionsevnenedsættelse, behov og ret til hjælpemiddel, forbrugsgode eller boligændringer ifølge lovgivningen.

Tidsramme

Minimum 3-15 timer.

Takst

788 kr. i timen.

Lovgrundlag

Servicelovens § 112, § 113 og § 116.

Indhold

  • Afdækning af behov for hjælpemiddel i alle borgerens miljøer (borgerens hjem, dagtilbud/arbejde, pårørende, eventuelt andre behandlere)
  • Vurdering af borgerens problematikker samt hvilket hjælpemiddel, der kan opfylde behovet
  • Forventningsafstemning i borgerens miljøer
  • Skriftlig vurdering, der sendes til bevilgende kommune
  • Møde med borger og konsulent, der tildeles opgaven
  • Tilpasning af hjælpemiddel
  • Introduktion til borger og pårørende/personale (skriftligt eller mundtligt)
  • Opfølgende evaluering til bevilgende kommune.

Sted

I borgerens hjem, dagtilbud/arbejde. 

Center for Specialterapis logo