Hvordan får jeg en SanseProfil?

SanseProfilen kan udarbejdes med et betalingstilsagn eller gennem din institution.

Flere muligheder

Ønsker du at få udarbejdet en SanseProfil i Center for Specialterapi, kan du enten vælge at søge betalingstilsagn i din kommune, vælge at betale selv, eller den institution, du bor på, kan vælge at betale.

Aftale med botilbud

Center for Specialterapi har tegnet aftale med følgende botilbud i Gentofte og Gladsaxe, hvor du som beboer kan få udarbejdet en SanseProfil uden beregning: Kellersvej, Cathrinegården, Bank Mikkelsensvej og Østerled.

Når vi modtager henvisningen og/eller betalingstilsagnet, bliver du automatisk sat på venteliste i ergoterapien. Derefter tager vi kontakt til dit dagtilbud, botilbud og eventuelt pårørende for at aftale tid for udarbejdelse af SanseProfilen. 

Kontakt os for mere information på tlf.: 39 98 79 12.

Center for Specialterapis logo