SanseProfil

SanseProfilen er et undersøgelsesredskab, der kan udrede og afklare sanseforstyrrelser hos den enkelte borger. 

SanseProfilen gør det muligt at tilrettelægge en indsats, der skaber større trivsel og giver nye udviklingsmuligheder hos borgeren i hverdagen. SanseProfilen giver et billede af borgerens måde at bearbejde sanseindtryk og skaber forståelse og handlemuligheder i hverdagen. 

Målgruppe

Borgere med særlige behov, hvor der opleves sansebearbejdningsforstyrrelser, som påvirker borgerens trivsel og adfærd, eller hvor personale/pårørende ønsker at få afdækket borgerens sansebearbejdningsmønster ift. at få sat fokus på borgerens udvikling og læring.

Mål

Af få afklaret borgerens sansebearbejdningsmønster
At få sat fokus på hvad træning og stimulering af nærsanserne betyder for den enkeltes trivsel og adfærd
At give konkrete forslag og handlingsstrategier til personale/pårørende, der kan anvendes i borgerens og i det pædagogiske miljø med fokus på trivsel og udvikling
At give omgivelserne øget forståelse for borgeren.

Tidsramme

Minimum 5 timer. 

Takst

7.500 kr. eksklusiv befordring.

Lovgrundlag

Servicelovens § 102.

Indhold

 • Observation af borgeren i nærmiljøet (dag- eller botilbud/i hjemmet) 
 • Interview af personale og/eller pårørende vedrørende borgerens adfærd i dagligdagsaktiviteter 
 • Udarbejdelse af skriftlig SanseProfil, som bl.a. indeholder:
  • Afklaring af borgerens sansebearbejdningsmønster
  • Forklaring af borgerens adfærd ud fra en sensorisk og neurologisk forståelsesramme
  • Forslag til konkrete handlingsstrategier til implementering i borgerens nærmiljø
  • Forslag til aktiviteter, der stimulerer/træner nærsanserne
 • Evaluering samt gennemgang af SanseProfil med personale og/eller pårørende.

Sted

Center for Specialterapi,borgerens dagtilbud eller eget hjem.

Center for Specialterapis logo