SanseProfil

SanseProfilen er et undersøgelsesredskab, der kan udrede og afklare sanseforstyrrelser hos den enkelte borger. 

SanseProfilen gør det muligt at tilrettelægge en indsats, der skaber større trivsel og giver nye udviklingsmuligheder hos borgeren i hverdagen. SanseProfilen giver et billede af borgerens måde at bearbejde sanseindtryk og skaber forståelse og handlemuligheder i hverdagen. 

Målgruppe 

Voksne med særlige behov, hvor der ønskes en bredere forståelse af borgerens adfærd og udviklingspotentiale. 

Mål 

• At afklare borgerens måde at bearbejde sansemæssige input fra omgivelser og egen krop 
• At give konkrete forslag og handlingsstrategier til personale/pårørende 
• At skabe en øget forståelse for borgerens sansning/adfærd 
• At afklare hvor borgerens zone for udvikling ligger. 

Tidsramme 

Minimum syv timer. 

Takst 

7.800 kr. 

Befordring 

• Det er muligt at ansøge om kørsel hos borgerens hjemkommune til ugentlig behandling i Center for Specialterapi. 
• Skal terapeuten komme til borgerens hjem, betales terapeutens kørsel som taxaudgift eller kørsel i egen bil, jf. statens takster, plus 400 kr. i timen i terapeuttid pr. påbegyndt 15. minut. 

Lovgrundlag 

Servicelovens § 102. 

Indhold 

• Observation af borgerens omgivelser og af borgeren (eventuelt via videooptagelse) 
• Interview af personale og/eller pårørende om borgerens adfærd i dagligdagsaktiviteter 
• Udarbejdelse af en skriftlig rapport 
• Implementeringsmøder på henholdsvis bo- og dagtilbud, hvor SanseProfilen bliver gennemgået, og i samarbejde bliver der udarbejdet en plan for det fremadrettede forløb 
• Forslag til konkrete handlingsstrategier til implementering i borgerens hverdag. 

Sted 

Center for Specialterapi, borgerens dagtilbud eller hjem. 

Tilkøbsydelser til SanseProfilen 

• Indretning af fysiske omgivelser ud fra borgerens sansemæssige behov 
• Personlig tilrettelagt guide til brug i Snoezelhuse samt vejledning ud fra SanseProfilen. 

 

 

Center for Specialterapis logo