Råd og vejledning

Vi tilbyder råd og vejledning til borgere og personale i forskellige sammenhænge.

Målgruppe 

• Voksne med særlige behov 
• Pårørende til voksne med særlige behov 
• Personale på bo- og dagtilbud. 

Mål 

• At give borgeren og personerne omkring borgeren den relevante viden og færdighed i forhold til en konkret problemstilling. 

Tidsramme

Minimum en time. 

Takst 

820 kr. pr. time. 

Befordring

• Det er muligt at ansøge om kørsel hos borgerens hjemkommune til ugentlig behandling i Center for Specialterapi. 
• Skal terapeuten komme til borgerens hjem, betales terapeutens kørsel som taxaudgift eller kørsel i egen bil, jf. statens takster, plus 400 kr. i timen i terapeuttid pr. påbegyndt 15. minut. 

Lovgrundlag 

Servicelovens § 85, § 86 og § 102. 

Indhold

Råd og vejledning kan gives i forhold til fx: 
• Brug af personlige hjælpemidler 
• Lejring 
• Måltider 
• Aktiv livsstil 
• Hjemmetræningsprogrammer 
• Håndtering af smerteproblematikker 
• Alternativ kommunikation 
• Almindelig daglig livsførelse 
• Sundhedsfaglige problemstillinger 
• Kommunikation med sundhedsvæsenet 
• Konkrete forflytninger. 

Sted

I Center for Specialterapi, borgerens dagtilbud eller hjem.  

Center for Specialterapis logo