Styrk det kollegiale samarbejde

Vil I blive bedre til at forstå hinanden? 

Billede af hænder og garn

Dette kursus er for dig og dine kolleger. Vi udarbejder en Sensory Profile på hver af jer og kigger på jeres sansemønstre og sansebehov. På den baggrund 
lærer I, hvordan I bedre forstår hinanden og samarbejder. Samtidig får I redskaber til at udnytte jeres ressourcer bedre. 

Sensory Profile er et testredskab, der viser, hvordan hjernen tager imod input fra kroppen og omgivelserne. Det vil sige, at det er en neurologisk - og ikke psykologisk - profil, der kan vise, hvordan man reagerer på sansemæssige input. På den baggrund kan man indrette sit arbejde bedre og være mere bevidst om, hvordan man selv og andre reagerer på omgivelserne - og hvorfor man har forskellige oplevelser af samme situation.

Kurset strækker sig over to dage med et par ugers mellemrum og er for en hel kollegagruppe. 

Dag 1
Med udgangspunkt i teorier om sansebearbejdning og sansemønstre lærer I om jeres sansemæssige behov. I skal udfylde jeres egen Sensory Profile. 

Dag 2
Vi har til dag 2 analyseret jeres Sensory Profiles og bruger resultaterne i undervisningen. Her har vi fokus på, hvilke ressourcer og udfordringer I har hver især i jeres arbejde og sammen som team. På den baggrund får I forslag til, hvad I kan gøre for at styrke det gode samarbejde.

Målgruppe

Hel kollegagruppe.

Kursusform

Kurset veksler mellem oplæg, gruppearbejde og gruppediskussioner.

Dato og tid

Kurset varer otte timer fordelt på to dage med ca. 14 dages mellemrum.

Sted

Afholdes på deltagernes arbejdsplads. Kontakt os for at aftale en dato på centerforspecialterapi@gentofte.dk eller tlf.: 39 98 79 12.

Deltagerantal

 4-15 deltagere.

Underviser

Ergoterapeut Maria Sørensen og 
ergoterapeut Andrea Hadberg Nielsen.

Pris

2.000 kr. per deltager.

Center for Specialterapis logo