Sensory Profile - videregående kursus

Bliv endnu bedre til Sensory Profile

På dette kursus får du et mere dybdegående kendskab til Sensory Profile og lærer, hvordan du kan forbedre dem. 

Vi har særligt fokus på, hvordan du bruger, analyserer og formidler profilen, så den kan bruges som et pædagogisk redskab og være med til at skabe større trivsel hos borgerne. 

Du skal medbringe en eller flere udarbejdede Sensory Profiles, som du får feedback og sparring på. Vi tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer med Sensory Profile og former kurset efter jeres ønsker, spørgsmål og behov.

På kurset lærer du:

• Hvordan du kan forbedre dine Sensory Profile
• At lave en mere dybdegående analyse af resultaterne af en Sensory Profile
• At formidle resultaterne mundtligt og skriftligt, så du skaber empowerment hos dine samarbejdspartnere
• At opstille interventionsmål og handlestrategier for den enkelte borger på baggrund af en Sensory Profile.

Kursets indhold

• Gennemgang af sansemønstre
• Feedback og sparring på deltagernes Sensory Profile
• Analysearbejde
• Optimering af din rapport.

Målgruppe

Ergoterapeuter og fysioterapeuter, der har erfaring med at arbejde med Sensory Profile, eller som har deltaget i grundkurset. 

Kursusform

Kurset veksler mellem undervisning, casearbejde og gruppediskussioner.

Dato og tid

Kurset varer to og udbydes to gange:

Den 19. og 20. april 2021
Kl. 9.00-15.00 og kl. 8.30-15.00.

Den 17. og 18. november 2021
Kl. 9.00-15.00 og kl. 8.30-15.00 

Sted

Center for Specialterapi 
Bank-Mikkelsens Vej 1
2820 Gentofte

Afholdes også ude af huset, fx på deltagernes arbejdsplads. Kontakt os for en dato.

Deltagerantal 

10-15 deltagere.

Underviser

Ergoterapeut Maria Sørensen og ergoterapeut Andrea Hadberg Nielsen. 

Pris

3.800 kr. per deltager inkl. fuld forplejning.

Tilmelding

Der er tilmeldingsfrist senest tre uger, før kursus afholdes. Tilmelding skal ske til centerforspecialterapi@gentofte.dk

Læs mere om tilmelding og betalingsbetingelser under Praktisk information

Center for Specialterapis logo