Sensory Profile - grundkursus

Hvordan kan man hjælpe borgere med sansemæssige udfordringer

Billeder af Sensory Profiles

På dette kursus lærer du at udarbejde Sensory Profile og bruge den i praksis. Sensory Profile er et redskab, der kan udrede og afklare sanseforstyrrelser. Profilen gør det muligt at tilrettelægge en indsats, der skaber større trivsel og giver nye udviklingsmuligheder hos borgeren i hverdagen. 

På kurset lærer du om teorien og metoden bag Sensory Profile og får redskaber til at bruge, analysere og formidle profilen. Du får mulighed for at udfylde en  Sensory Profile på både dig selv og på en borger.

Efter de to kursusdage er du som fagperson klædt på til selv at kunne udarbejde Sensory Profile og bruge den i hverdagen. 

På kurset lærer du: 

  •  At differentiere imellem de forskellige Sensory   
     Profile-skemaer og bruge det rette med
     udgangspunkt i borgerens kognitive funktionsniveau
  •  At udarbejde og analysere Sensory Profile
  •  At udarbejde handlestrategier med udgangspunkt 
     den enkelte borgers ressourcer og udfordringer
  •  At formidle resultater af Sensory Profile, både
     skriftligt og mundtligt, til pædagogisk personale og
     pårørende, så du skaber empowerment
  •  At implementere viden fra Sensory Profile i
     dagligdagen hos pædagogisk personale og pårørende.

Kursets indhold

  •  Gennemgang af sansemønstre
  •  Sensory Profile i forhold til mennesker med særlige
     behov
  •  Sensory Processing Disorder og hvordan det
     kommer til udtryk i et menneskes adfærd
  •  Fysisk aktivitets betydning for sansesystemet - og
     trivsel og udvikling
  •  Ressourcer og udfordringer i forhold til målgruppen
  •  Sensory Profile som teoretisk behandlingsgrundlag.

Målgruppe

Ergoterapeuter og fysioterapeuter, der arbejder med mennesker med særlige behov.

Kursusform

Kurset veksler mellem undervisning, casearbejde og gruppediskussioner. Deltagerne opfordres til at medbringe eksempler fra egen hverdag til kurset.

Dato og tid

Kurset udbydes to gange:

OBS - NYE DATOER
Den. 7. og 8. april 2021 
kl. 9.00-16.00 og kl. 8.00-15.00.
LUKKET FOR TILMELDING - kurset er fuldt booket.

Den 13. og 14. september 2021
Kl. 9.00-16.00 og kl. 8.00-15.00

Sted

Center for Specialterapi 
Bank-Mikkelsens Vej 1
2820 Gentofte

Afholdes også ude af huset, fx på deltagernes arbejdsplads. Kontakt os for en dato.

Deltagerantal 

10-15 deltagere.

Underviser

Ergoterapeut Maria Sørensen og ergoterapeut Andrea Hadberg Nielsen

Pris

4.000 kr. per deltager inkl. fuld forplejning.

Tilmelding

Der er tilmeldingsfrist senest tre uger, før kursus afholdes. Tilmelding skal ske til centerforspecialterapi@gentofte.dk

Læs mere om tilmelding og betalingsbetingelser under Praktisk information

Center for Specialterapis logo