Sanseintegration

Hvordan kan vi som fagprofessionelle skabe rammer for borgerne, så de trives, kan udvikle sig og lære nyt? 

Hvordan kan vi som fagprofessionelle skabe rammer for borgerne, så de trives, kan udvikle sig og lære nyt? 

På dette kursus får du viden om vores otte sanser og deres betydning for den enkeltes trivsel, udvikling og læring. Vi taler om, hvilken adfærd hos borgerne, der relaterer sig til udfordringer med fjern- og nærsanserne.

På kurset får du:
•  Introduktion til Sensory Profile og viden om sansebearbejdning og sansemønstre. 
•  En forståelse af, hvordan dit sansemønster har betydning for, hvordan du bruger dig selv i dit pædagogiske arbejde. 
•  Vigtig viden om at forebygge konflikter hos borgerne, som udspringer af sansebearbejdningsproblematikker. 
•  Viden om, hvordan du kan bruge omgivelserne som en aktiv medspiller til at skabe en øget trivsel hos borgeren. 

Kurset giver dig således konkrete redskaber til at observere, forstå og handle i forhold til borgernes adfærd, som du kan bruge direkte i den pædagogiske hverdag.

Målgruppe

Pædagogisk personale, som arbejder med mennesker med en adfærd, der kan være svær at forstå - eller som bare ønsker at vide mere om sanserne.

Kursusform

Kurset veksler mellem oplæg og gruppearbejde.

Sted

Center for Specialterapi 
Bank-Mikkelsens Vej 1
2820 Gentofte

Afholdes også ude af huset, fx på deltagernes arbejdsplads. Kontakt os for en dato.

Deltagerantal 

10-15 deltagere.

Pris

Kontakt os for pris og mere info på centerforspecialterapi@gentofte.dk