Sanseintegration - videregående kursus

Har du gjort dig erfaringer med sanseintegration i din hverdag, men støder konstant på spørgsmål til, hvordan du skal handle i forskellige situationer? 

Billede af hånd, der rører lampe

Har du gjort dig erfaringer med sanseintegration i din hverdag, men støder konstant på spørgsmål til, hvordan du skal handle i 
forskellige situationer? 

På dette kursus dykker vi dybere ned i teorien bag sanseintegration, og hvordan den kan omsættes til praksis. Du lærer, hvordan vi i praksis skelner mellem sansestimulation og sanseintegration og får den nyeste viden og endnu mere læring om alle otte sanser. Vi bevæger os helt ind i hjernen og ser på, hvad der sker, når hjernen bearbejder og analyserer sanseinput.

Hvad gør man, når man har identificeret sanseintegrationsproblematikker hos en borger og har lært at tale borgerens sprog? Vi gennemgår forskellige dagligdagsaktiviteter og taler om, på hvilken måde det træner og stimulerer nærsanserne. 

Som en del af kurset skal du medbringe en case med en borger med sanseintegrationsproblematikker fra din hverdag, som du skal arbejde med på kurset. 

Du mere bevidst om, hvordan du kan skabe en hverdag med en høj grad af fokus på stimulering og træning af nærsanserne. På kurset lærer du med andre ord om, hvordan den pædagogiske praksis kan kombineres med viden om sanser og dermed øge den enkelte borgers trivsel, udvikling og læring i forhold til indsatsplanens mål.

Målgruppe

Pædagogisk personale, der har deltaget på introkurset eller som har en neuropædagogisk uddannelse.

Kursusform

Kurset veksler mellem oplæg, gruppearbejde og gruppediskussioner. Som forberedelse til kurset skal hver deltager have valgt en borger som case, der skal bruges i gruppearbejdet.

Dato og tid

Kurset udbydes to gange:

Den 25. feb. 2021  
Kl. 8.30-16.00
AFLYST! Vi henviser til kurset i efteråret i stedet.

Den 4. okt. 2021
Kl. 8.30-16.00.

Sted

Center for Specialterapi 
Bank-Mikkelsens Vej 1
2820 Gentofte

Afholdes også ude af huset, fx på deltagernes arbejdsplads. Kontakt os for en dato.

Deltagerantal 

10-15 deltagere.

Underviser

Ergoterapeut Maria Sørensen og 
ergoterapeut Andrea Hadberg Nielsen.

Pris

1.750 kr. per deltager inkl. fuld forplejning. 

Tilmelding

Der er tilmeldingsfrist senest tre uger, før kursus afholdes. Tilmelding skal ske til centerforspecialterapi@gentofte.dk

Læs mere om tilmelding og betalingsbetingelser under Praktisk information.