Kroppen i arbejde

Hvordan bruger man sin krop korrekt, når man arbejder? 

Det er vigtigt at vide, hvodan man bruger sin krop fornuftigt i fysisk arbejde. Man skal især være opmærksom på sin krop, hvis man gentager den samme bevægelse mange gange dagligt. Forkerte løft eller vrid kan føre til smerter og langvarige arbejdsskader.

Dette kursus er for borgere med særlige behov og har fokus på, hvordan borgerne bruger kroppen, når de arbejder. Vi tager udgangspunkt i deltagernes arbejdssituation og arbejdsopgaver til at lære, hvordan man bedst bruger sin krop. 

Deltagerne lærer om kroppen i aktivitet, og hvordan de undgår at få skader. De får også et sæt huskeregler med hjem, som de kan bruge i hverdagen. 

Vi kommer også med forslag til relevante hjælpemidler, der kan gøre arbejdet lettere.

Inden kurset besøger vi arbejdspladsen/dagtilbuddet for at se deltagerne i arbejde, så vi kan skræddersy kurset til deltagernes behov.  

Målgruppe

En gruppe af borgere med særlige behov, som arbejder på beskyttet værksted, er i job med løntilskud eller i fleksjob.

Kursusform

Kurset veksler mellem undervisning og praktiske øvelser.

Dato og tid 

Kurset varer 1-2 timer, alt efter deltagernes behov og funktionsniveau.
Kontakt os for at aftale en dato på centerforspecialterapi@gentofte.dk eller tlf.: 39 98 79 12.

Sted

På deltagernes arbejdsplads/dagtilbud. 

Deltagerantal

5-12 deltagere.

Undervisere

Ergoterapeut Mika Schleien og fysioterapeut Eri Lind.

Pris

5.000 kr. for hele deltagergruppen. 
Vi anbefaler, at et personale deltager sammen med borgerne. 

Center for Specialterapis logo