Sanseintegration - grundkursus

Hvordan kan vi som professionelle skabe rammer for borgerne, hvor de trives, kan udvikle sig og lære nyt?  

Hvordan kan vi som professionelle være med til at fortælle en ny historie om borgerne, som rummer ressourcer og gode historier? 

På dette kursus får du viden om vores otte sanser og deres betydning for den enkeltes trivsel, udvikling og læring. Vi taler om, hvilken adfærd hos borgerne, der relaterer sig til udfordringer med fjern- og nærsanserne.

Du får en introduktion til Sensory Profile og viden om sansebearbejdning og sansemønstre. På den baggrund får du en forståelse af, hvilke sansemønstre du selv bruger i dit pædagogiske arbejde. 

Du får samtidig vigtig viden om at forebygge konflikter hos borgerne på baggrund af sansebearbejdningsproblematikker. Du lærer, hvordan du kan bruge omgivelserne som en aktiv medspiller til at skabe en øget trivsel hos borgeren. 

Kurset giver dig således konkrete redskaber til at observere, forstå og handle i forhold til borgerens adfærd, som du kan bruge direkte i den pædagogiske hverdag. 

Målgruppe

Pædagogisk personale, som arbejder med mennesker med en adfærd, der kan være svær at forstå - eller som bare ønsker at vide mere om sanserne. 

Kursusform

Kurset veksler mellem oplæg, gruppearbejde og gruppediskussioner.

Dato og tid

Kurset udbydes to gange:

Den 18. januar 2021 kl. 9.30-12.30
samt d. 19. januar 2021 kl. 9.30-12.30.
AFLYST! Vi henviser til kurset i efteråret i stedet.

Den 2. september 2021
Kl. 8.30-16.00.
Center for Specialterapi 
Bank-Mikkelsens Vej 1
2820 Gentofte

Afholdes også ude af huset, fx på deltagernes arbejdsplads. Kontakt os for en dato.

Deltagerantal 

10-15 deltagere.

Underviser

Ergoterapeut Maria Sørensen og 
ergoterapeut Andrea Hadberg Nielsen.

Pris

Webinar: 950 kr. per person.

I Center for Specialterapi: 1.750 kr. per deltager inkl. fuld forplejning. 

Tilmelding

Der er tilmeldingsfrist senest tre uger, før kursus afholdes. Tilmelding skal ske til centerforspecialterapi@gentofte.dk

Læs mere om tilmelding og betalingsbetingelser under Praktisk information. 

Center for Specialterapis logo