Det gode måltid - grundkursus

Har du oplevet borgere, der har svært ved at spise? Ved du, hvordan du sikrer dig, at borgerne får den rette mad og dermed ernæring? 

Billede af mad

På dette kursus lærer du, hvordan du skaber de bedste betingelser for et måltid hos en borger. Forkert siddestilling, forkert konsistens af mad og forkert indtagelse af maden kan betyde, at borgeren ikke får den rette næring ud af sin mad. Samtidig kan det føre til fejlsynkning, lungebetændelser, vægttab og træthed. Derfor er det vigtigt at skabe de rette rammer for måltidet.

På kurset får du teoretisk og praktisk viden om mundmotorikken hos mennesker med særlige behov. Du lærer om, hvilken betydning madens konsistens har for måltidet, og hvilken konsistens af mad der passer til hvilket funktionsniveau og hvilken mundmotorik. Vi blender og purerer mad for selv at mærke og smage forskellige konsistenser.

Du lærer også om gode siddestillinger, og hvilken betydning omgivelserne i øvrigt har for måltidet. 

Når dagen er slut, går du hjem med konkrete redskaber til at skabe det gode måltid, så de borgere, du arbejder med til dagligt, får den optimale næring.

Målgruppe

Pædagogisk personale, der arbejder med mennesker med særlige behov.

Kursusform

Kurset veksler mellem oplæg, øvelser og gruppediskussioner.

Dato og tid

Kurset udbydes to gange:

Den 13. nov. og den 14. nov. 2019
Begge dage kl. 9.00-15.00

Den 23. apr. og den 24. apr. 2020
Begge dage kl. 9.00-15.00.

Sted

Center for Specialterapi 
Bank-Mikkelsens Vej 1
2820 Gentofte

Deltagerantal

8-18 deltagere.

Underviser

Ergoterapeut Maria Sørensen.

Pris

3.100 kr. per person inkl. fuld forplejning og råvarer til tilberedning af mad.

Tilmelding

Der er tilmeldingsfrist senest tre uger, før kursus afholdes. Tilmelding skal ske til centerforspecialterapi@gentofte.dk

Læs mere om tilmelding og betalingsbetingelser under Praktisk information.

Center for Specialterapis logo