Basiskursus om borgere med særlige og komplekse behov

Som omsorgsperson kan du med specialfaglig viden være med til at begrænse smerter og sygdom hos borgere med komplekse behov

Sten stablet på strand

Multiple funktionsnedsættelser har stor betydning for respiration, ernæring, hvile og aktivitet. På dette kursus får du en helt grundlæggende viden om, hvilke systemer der bliver udfordret, når man har multiple funktionsnedsættelser. Du lærer, hvordan man kan genkende udfordringer, og hvordan man som fagperson kan handle på dem, så borgeren ikke taber færdigheder, men opnår flere muligheder, øget trivsel og mere livskvalitet.

Kurset giver dig en større basisviden og forståelse for de komplekse behov, der kommer af at leve med multiple funktionsnedsættelser. Det kan fx være gentagende lungebetændelser, manglende ernæring og ekstrem træthed.

Du lærer om den fysiske og neurologiske anderledes krop, der følger af funktionsnedsættelser. Vi kommer omkring:
  •  Hvorfor mister kroppen funktioner
  •  Lejring af kroppen
  •  Ernæring og det gode måltid
  •  Kørestole og gode sidestillinger i praksis
  •  Sansemønstre
  •  Lungefunktion. 

Kurset giver dig redskaber til at spotte og handle på nogle af de problemstillinger, som kan optræde hos borgere med komplekse behov, og som man ikke altid ved, at man kan handle på. Kom og få den viden, du ikke vidste, du manglede, så du kan gøre en positiv forskel for borgerne.

Målgruppe

Fagpersoner, der arbejder med mennesker med særlige og komplekse behov.

Kursusform

Kurset veksler mellem oplæg, øvelser og gruppediskussioner. 

Kurset afsluttes med en kort, skriftlig opgave, der tager udgangspunkt i en selvvalgt case. Opgaven sikrer, at du får sat din nye viden i spil og bruger og udvikler den i praksis efter kurset. Der gives skriftlig feedback på opgaven (ikke karakter).

Dato og tid 

Kurset udbydes to gange:

Den 30. okt. og den 19. nov. 2019
Begge dage kl. 9.00-14.00

Den 6. mar. og den 19. mar. 2020
Begge dage kl. 9.00-14.00.

Sted

Center for Specialterapi 
Bank-Mikkelsens Vej 1
2820 Gentofte

Deltagerantal 

5-20 deltagere.

Undervisere

Ergoterapeut Maria Sørensen og fysioterapeut Linnea Nedergaard Møller.

Pris

2.700 kr. per deltager inkl. fuld forplejning.

 

 

 

Center for Specialterapis logo