Hvordan får jeg træning eller behandling?

Vores træning og behandling er specialiseret og tilrettelagt efter den enkelte. Træning og behandling varierer i længde og omfang og tilrettelægges altid i en afgrænset tidsramme og efter et formål.

Det er ikke muligt at modtage vederlagsfri fysioterapi i Center for Specialterapi, da vi ikke har et ydernummer, og dermed ikke har overenskomst med sygesikringen. 

Ønsker du at få behandling og træning hos os, skal du kontakte os på tlf.: 39 98 79 12. 

Behandling/træning kræver betalingstilsagn

Før du kan få behandling eller træning hos os, skal du have et betalingstilsagn fra din kommune, med mindre du selv betaler. Læs mere i menuen til venstre.

Særligt for borgere i botilbud i Gentofte og Gladsaxe

Vi har en fast kontrakt med botilbud i Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune, hvor borgere ikke skal have betalingstilsagn for at modtage behandling. Det gælder følgende botilbud: Østerled, Blomsterhusene, Blindenetværket, Grønningen og Gammelmosen samt Kellersvej , Catrinegården og Skovdiget.

 

 

Center for Specialterapis logo