Vedligeholdende og forebyggende behandling

Behandling, der har til formål at vedligeholde daglige funktioner eller forebygge sygdom.

Målgruppe 

Voksne med særlige behov med et funktionsniveau, der ønskes bevaret.

Mål 

• At forhindre tab af det aktuelle funktionsniveau ud fra et beskrevet formål. 

Tidsramme 

Individuelt tilpasset. Dog minimum ti timer. 

Takst

820 kr. pr. time.

Befordring

• Det er muligt at ansøge om kørsel hos borgerens hjemkommune til ugentlig behandling i Center for Specialterapi. 
• Skal terapeuten komme til borgerens hjem, betales terapeutens kørsel som taxaudgift eller kørsel i egen bil, jf. statens takster, plus 400 kr. i timen i terapeuttid pr. påbegyndt 15. minut. 

Lovgrundlag 

Servicelovens § 85, § 86 og § 102. 

Indhold 

• Indledende samtale med borgeren eller personer tæt på borgeren, hvor stamdata og anamnesen bliver indsamlet samt en kort redegørelse for problemstillingerne 
• Terapeutisk undersøgelse og vurdering 
• Målrettet behandlingsforløb ud fra fælles målsætning 
• Råd og vejledning af pårørende og personale om borgeren (en - to timer) i forhold til eventuel hjemmetræning eller udarbejdelse af hjemmetræningsprogram, kompenserende tiltag mm. 
• Skriftlig evaluering. 

Sted 

Center for Specialterapi, borgerens dagtilbud eller hjem. 
 

Center for Specialterapis logo