Sanseintegration

Sanseintegrationsbehandling gives for at afhjælpe forstyrrelser i sansebearbejdningen.

Målgruppe 

Voksne med særlige behov hvor der opleves sansebearbejdningsforstyrrelser i en sådan grad, at det påvirker borgerens livskvalitet og dagligdagsaktiviteter. Sanseintegrationsbehandling tilbydes kun, hvor der på forhånd er udarbejdet en SanseProfil. 

Mål 

• At skabe forståelse for borgerens evne til at bearbejde og handle på sansemæssige input fra omgivelserne og egen krop 
• At stimulere nærsanserne (berørings-, led-, balance- og den indre kropssans), så borgeren kan agere hensigtsmæssigt i forhold til omgivelserne 
• At sætte fokus på kompenserende tiltag i forhold til fjernsanserne (syns-, høre-, lugte-, smags- og følesansen). 

Tidsramme 

Individuelt tilpasset. 

Takst

820 kr. pr. time. 

Befordring 

• Det er muligt at ansøge om kørsel hos borgerens hjemkommune til ugentlig behandling i Center for Specialterapi 
• Skal terapeuten komme til borgerens hjem, betales terapeutens kørsel som taxaudgift eller kørsel i egen bil, jf., statens takster, plus 400 kr. i timen i terapeuttid pr. påbegyndt 15. minut. 

Lovgrundlag

Servicelovens § 85 og § 86. 

Indhold 

• Indledende samtale med pårørende/personale/borger
• Observation af borgeren i eget miljø 
• Behandling ud fra sanseintegrationsprincipperne 
• Evaluering. 

Sted 

Center for Specialterapi, borgerens dagtilbud eller eget hjem. 

 

Center for Specialterapis logo