OPT

Oral Placement Therapy er terapi og stimulation af ansigt, mund og svælg ved problemer med synkefunktion og mundmotorik.

Målgruppe

Voksne med særlige behov, hvor der ønskes undersøgelse og behandling af motoriske, sensoriske og kognitive problemstillinger i forhold til at spise, drikke og synke. Eller borgere, som har gentagende lungebetændelser.

Mål

 • At hindre synkeproblematikker som fx fejlsynkninger
 • At optimere spise- og drikkefunktionen, så borgeren kan gennemføre et sikkert måltid
 • At træne de mundmotoriske funktioner, så borgeren bliver i stand til at gennemføre et sikkert måltid. 

Tidsramme

Minimum 2 timer (Ofte længere forløb).

Takst

820 kr. i timen.

Lovgrundlag

Servicelovens § 85 og 86.

Indhold

 • Indledende undersøgelse.
 • Undersøgelse og træning af mund- og svælgproblematikker. Herunder:
  • Mundstimulationsrutine
  • Terapeutisk spisning
  • Mundhygiejnerutine.
 • Vurdering af spisesituationen samt rådgivning til personale og/eller pårørende. Herunder:
  • Siddestilling
  • Konsistens af mad og væsker 
  • Kompenserende tiltag (hjælpemidler mv.).

Sted

Center for Specialterapi, dagtilbud eller borgens eget hjem.

Center for Specialterapis logo