Mundmotorisk træning OPT

Mundmotorisk træning - Oral Placement Therapy (OPT) er terapi og stimulation af ansigt, mund og svælg ved problemer med synkefunktion og mundmotorik.

Målgruppe 

Voksne med særlige behov hvor der ønskes undersøgelse og behandling af motoriske, sensoriske og kognitive problemstillinger i forhold til at spise, drikke og synke. Eller borgere som har gentagne lungebetændelser. 

Mål 

• At hindre synkeproblematikker som fx fejlsynkninger 
• At optimere spise- og drikkefunktionen samt omgivelserne og redskaberne, så borgeren kan gennemføre et så sikkert og selvstændigt måltid som muligt
• At træne de mundmotoriske funktioner, så borgeren bliver i stand til at gennemføre et sikkert måltid. 

Tidsramme 

Minimum ti timer. 

Takst 

820 kr. pr. time.

Befordring 

• Det er muligt at ansøge om kørsel hos borgerens hjemkommune til ugentlig behandling i Center for Specialterapi 
• Skal terapeuten komme til borgerens hjem, betales terapeutens kørsel som taxaudgift eller kørsel i egen bil, jf. statens takster, plus 400 kr. i timen i terapeuttid pr. påbegyndt 15. minut. 

Lovgrundlag 

Servicelovens § 85 og § 86. 

Indhold 

• Indledende undersøgelse 
• Undersøgelse og træning af de mundmotoriske funktioner 
• Mundstimulation 
• Terapeutisk spisning 
• Mundhygiejnerutine 
• Hjemmetræningsprogram 
• Vurdering af spisesituationen samt rådgivning til personale og/eller pårørende, herunder: 
   o Siddestilling 
   o Konsistens af mad og væske 
   o Kompenserende tiltag (hjælpemidler mv.). 

Sted 

Center for Specialterapi, borgerens dagtilbud eller hjem.