Genoptræning efter hospitalsophold/sundhedsloven

For borgere, der bliver udskrevet fra et hospital med en genoptræningsplan, og som ikke kan rummes i den almene kommunale genoptræning.


Målgruppe 

Voksne med særlige behov, der bliver udskrevet fra et hospital med en genoptræningsplan, og som ikke kan rummes i den almene kommunale genoptræning. Derudover borgere, som vælger Center for Specialterapi i Fritvalgsordningen. 

Mål 

• Genoptræning til habituelt funktionsniveau eller det funktionsniveau lægen i genoptræningsplanen har vurderet, at det er muligt at opnå. 

Tidsramme 

Varierende. Efter aftale med Center for Specialterapi og den kommunale genoptræningsafdeling. 

Takst

820 kr. pr. time. 

Befordring 

• Det er muligt at ansøge om kørsel hos borgerens hjemkommune til ugentlig behandling i Center for Specialterapi. 
• Skal terapeuten komme til borgerens hjem, betales terapeutens kørsel som taxaudgift eller kørsel i egen bil, jf. statens takster, plus 400 kr. i timen i terapeuttid pr. påbegyndt 15. minut. 

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 140. 

Indhold

• Terapeutisk undersøgelse og vurdering 
• Samtale med personale og pårørende om borgeren, målsætning og forløb 
• Målrettet genoptræningsforløb ud fra genoptræningsplanen 
• Skriftlig slutevaluering. 

Sted

Center for Specialterapi, borgerens dagtilbud eller hjem. 

 

 

 

 

Center for Specialterapis logo