Genoptræning efter hospitalsophold

Det er altid en god ide at spørge efter en genoptræningsplan. Hvis du ønsker, at din genoptræning skal foregå i Center for Specialterapi, skal du rette henvendelse til det kommunale træningscenter, når du bliver udskrevet. Sammen med dem laver du en aftale om, at din genoptræning skal foregå i Center for Specialterapi.

 

 

 

 

Center for Specialterapis logo