Genoptræning efter serviceloven

Forløb, hvor der tilbydes træning efter funktionstab for eksempel som følge af sygdom.

Målgruppe 

Voksne med særlige behov, der som følge af sygdom eller lignende har oplevet tab i funktionsniveau. 

Mål 

• Genoptræning til habituelt funktionsniveau eller det funktionsniveau lægen vurderer, det er muligt at opnå. 

Tidsramme

Varierende, dog minimum ti timer. 

Takst

820 kr. pr. time. 

Befordring

• Det er muligt at ansøge om kørsel hos borgerens hjemkommune til ugentlig behandling i Center for Specialterapi. 
• Skal terapeuten komme til borgerens hjem, betales terapeutens kørsel som taxaudgift eller kørsel i egen bil, jf. statens takster, plus 400 kr. i timen i terapeuttid pr. påbegyndt 15. minut. 

Lovgrundlag 

Servicelov § 86, stk. 1. 

Indhold

• Indledende samtale med pårørende eller personale
• Terapeutisk undersøgelse og vurdering 
• Målrettet genoptræningsforløb ud fra GAS 
• Skriftlig slutevaluering. 

Sted 

Center for Specialterapi, borgerens dagtilbud eller hjem. 

 

Center for Specialterapis logo