Genoptræning efter serviceloven

Forløb, hvor der tilbydes træning efter funktionstab for eksempel som følge af sygdom.

Målgruppe

Voksne med særlige behov, der som følge af sygdom har oplevet tab i funktionsniveau.

Mål

Genoptræning til habituelt funktionsniveau eller det lægeligt vurderede funktionsniveau, defineret i henvisningen.

Tidsramme

Varierende.

Lovgrundlag

Servicelov § 86 stk. 1

Indhold

  • Interview af personale eller pårørende ved en startsamtale
  • Undersøgelse og vurdering
  • Målrettet genoptræningsforløb
  • Skriftlig slutevaluering.

Sted

Center for Specialterapi, dagtilbud eller borgerens eget hjem.

Center for Specialterapis logo