Dysfagiscreening

Dysfagi er problemer med at spise, synke og drikke.

Dysfagi er ikke en sygdom, men et symptom der kan forekomme ved medfødte eller erhvervede neurologiske tilstande og sygdomme, herunder fysisk- og psykisk udviklingshæmning. Lunge- og vejrtrækningsproblematikker kan også føre til dysfagi, da asymmetrisk vejrtrækning kan gøre det vanskeligt at synke sin mad eller væske.

Dysfagi kan resultere i, at borgeren spiser og drikker for lidt og dermed fx kommer til at lide af under- eller fejlernæring. Det kan føre til utilsigtet vægttab, væskemangel samt komplikationer som fejlsynkning, udvikling af lungebetændelse og andre infektioner og i værste fald kvælning.

Synke, spise og drikke er komplicerede processer, der er livsnødvendige, men som ofte bliver taget for givet. Det kræver et samarbejde mellem 28 muskelpar i ansigtet og syv intakte hjernenerver for at tygge og synke en mundfuld mad sikkert. 

Målgruppe

Voksne med særlige behov.

Mål 

At få vurdereret, hvorvidt borgeren har dysfagi og i hvilken grad
At få tilpasset borgerens måltider ift. konsistens, så de i mødekommer den enkeltes mundmotoriske funktionsniveau og borgeren kan indtage et sikkert og næringsrigtigt måltid uden risiko for fejlsynkning og utilsigtet vægtab.

Tidsramme

Min. tre timer.

Takst

820 kr. pr. time ex. befordring

Lovgrundlag

Serviceloven § 85 og § 86 Sundhedsloven § 140

Indhold

Mundmotorisk undersøgelse af borgeren
Testning af diverse konsistenser for at finde frem til hvad der passer til borgerens niveau
Testning af væskekonsistenser
Rapport med anbefalinger.

Sted

Center for Specialterapis lokaler, borgerens dagtilbud eller eget hjem.

Center for Specialterapis logo