Afklarende forløb

Vurdering og undersøgelse samt kortere behandlingsforløb eller afprøvning af hjælpemiddel.

Målgruppe

Voksne med særlige behov, hvor man ønsker at vurdere muligheden for en fysioterapeutisk eller ergoterapeutisk indsats.

Mål

At afklare hvorvidt det vil være muligt/nødvendigt at lave en terapeutisk indsats og i så fald hvilken.

Tidsramme

4-10 timer.

Takst

820 kr. i timen.

Lovgrundlag

Servicelovens § 85, 86 og 102.

Indhold

  • Interview af personale eller pårørende ved en startsamtale
  • Terapeutisk undersøgelse med henblik på at vurdere, om borgeren er i stand til at modtage en behandling, både fysisk og mentalt
  • Kort afklarende behandlingsforløb
  • Skriftlig vurdering.

Sted

Center for Specialterapi, dagtilbud eller borgerens eget hjem.

 

Center for Specialterapis logo