ADL-vurdering

Vurdering og træning af Aktiviteter i Daglig Livsførelse.

Målgruppe

Voksne med særlige behov, der ønsker at få afdækket ADL færdigheder.

ADL står for Activities of Daily Living.

Mål

  • At øge borgerens selvstændighed og deltagelse i dagligdagsaktiviteter.
  • At afdække borgerens behov for hjælp eller kompenserende tiltag i dagligdagsaktiviteter.

Tidsramme

Minimum to timer.

Takst

820 kr. i timen.

Lovgrundlag

Servicelovens § 85 og § 86.

Indhold

  • Samtale og etablering af kontakt med borgeren/personale
  • ADL vurdering/AMPS test
  • Vurdering af træningspotentiale/kompenserende tiltag
  • Målsætning i samarbejde med borger/personale/pårørende
  • ADL træning/undervisning/inddragelse af pårørende og/eller personale i borgerens nærmiljø
  • Evaluering.

Sted

Center for Specialterapi, dagtilbud eller borgerens eget hjem.

Center for Specialterapis logo