Værdier og metoder

I Center for Specialterapi mener vi, at gensidig respekt er det bedste udgangspunktet for alle forhold.

Vores værdier

Alle mennesker har potentiale for udvikling.
Alle ydelser tilrettelægges i samarbejde med borgeren og/eller borgerens netværk. Behandling kan være direkte, indirekte, i omgivelserne eller uddannelse af personale og pårørende.

Individet i centrum

I Center for Specialterapi vægter vi gensidig respekt, professionel og personlig involvering højt – alle skal føle sig værdigt behandlet. Vi bestræber os på, at alle der benytter Center for Specialterapi mødes med tålmodighed, humor, tolerance og tillid.

Krav på specialiseret faglighed

For at bevare et højt fagligt niveau i Center for Specialterapi tilstræber vi alsidighed, og vi lægger afgørende vægt på, at vi i dagligdagen har tid til refleksion, kreativitet og fleksibilitet.

Vores metoder

Vi benytter os af helhedsorienteret tilgang. Hos os betyder helhedsorienteret, at vi anvender de teorier og arbejdsmetoder i vores hverdag, der giver mest mening i den enkelte behandling eller for dig som borger. Vi møder mange forskellige udfordringer, og vi må ofte tænke kreativt for at opnå borgerens ønskede mål.

Best Practice

Forskningen inden for specialområdet er meget begrænset, hvorfor vi arbejder inden for Best Practice metoden. Best Practice defineres som erfaringsbaseret viden, hvor bedste tilgængelige viden benyttes og er anerkendt af praktikere (konsensus).

Faglig udvikling

Til hverdag er der fast indlagt tid til faglig sparring, og vi er ofte på kurser. Vi prioriterer at vide meget som faggruppe og udveksler erfaringer med den af vores kollegaer, der er ekspert på netop den udfordring, vi står med. Du kan derfor opleve at møde flere af vores terapeuter i samme forløb, hvis der viser sig særlige udfordringer eller specielle problematikker.

Center for Specialterapis logo