Klinisk undervisning

Center for Specialterapi har ergo- og fysioterapeutstuderende.

I Center for Specialterapi modtager vi primært studerende fra Københavns professionshøjskole KP.

Vi har både ergoterapeutstuderende og fysioterapeutstuderende på forskellige semestre. Studerende, der skal i valgfri praktik på 7. semester, er også meget velkomne.

Studerende, der ønsker at skrive bachelorprojekt inden for specialområdet eller bare vil vide mere om at være studerende i Center for Specialterapi, er velkomne til at kontakte os på tlf.: 39 98 79 12. 

Center for Specialterapis logo