Hvem er vi?

Vi er ergoterapeuter og fysioterapeuter, der brænder for vores arbejde. Vi tror vi på, at alle mennesker, uanset fysisk og psykisk funktionsevne, skal have mulighed for at udvikle de potentialer, de har. Vores mål er at skabe hverdagssejre for borgere med særlige behov, hvor store og små forhindringer – fysiske og psykiske - overvindes. Sejre, der skabes i fællesskab mellem os, borgeren og de øvrige personer i borgerens liv.

 

Camilla Birch Johansson

Funktionsleder
Tlf.: 51 41 82 55
Mail: cajo@gentofte.dk  


 

Helle Holbæk Eland

Administrativ medarbejder i Center for Specialterapi siden 2013.
Tlf.: 3998 7912
Mail: hehh@gentofte.dk

 

E. Lind

Blev uddannet fysioterapeut i 1994 og har været ansat i Center for Specialterapi siden 2009. Hun har en bred erfaring og særlig viden om og kompetencer inden for forflytning og arbejdsmiljø. Eri er klinisk underviser for fysioterapeutstuderende.
Tlf.: 24 68 28 81
Mail: erli@gentofte.dk

 

Hanne Boe Frederiksen

Hanne blev uddannet fysioterapeut i 1990 og har været ansat i Center for Specialterapi siden 1991.Hanne har særlig viden om og kompetencer inden for hjælpemidler, lungefysioterapi og smerter hos mennesker med udviklingshæmning. 
Tlf.: 21 58 34 48
Mail: hbf@gentofte.dk


 

Andrea Hadberg Nielsen

Andrea blev uddannet ergoterapeut i 2006 og Master i Design 2011. Hun har været ansat i Center for Specialterapi siden 2006. Andrea har særlig viden om og kompetencer inden for Sensory Processing og design af miljøer.
Tlf.: 91 17 92 94 
Mail: ahn@gentofte.dk

 

Linnea Møller

Linnea blev uddannet fysioterapeut i 2004 og har været ansat i Center for Specialterapi siden 2008. Linnea har særlig viden om og kompetencer inden for siddestilling og hjælpemidler, samt multiple funktionsnedsættelser.
Tlf.: 21 58 34 21
Mail: lmn@gentofte.dk

ERgoterapeut Mika Schleinen  

Mika Schleien 

Mika blev uddannet ergoterapeut i 2006, og har været ansat i Center for Specialterapi siden 2009. Mika har særlig viden om og kompetencer inden for Sensory Processing, AMPS vurderinger, hjælpemidler og Snoezelhuset. Hun er klinisk underviser for ergoterapeutstuderende.
Tlf.: 21 58 35 31
Mail: misn@gentofte.dk

 

Rikke Vigstrup Dalgaard

Rikke blev uddannet fysioterapeut i 1999 og har været ansat i Center for Specialterapi siden 1999.  Rikke har kompetencer inden for træning og bevægelse i hverdagen, lungefysioterapi, nonverbal kommunikation samt undervisning. Hun er klinisk underviser for fysioterapeutstuderende. 
Tlf.: 21 58 34 60
Mail: rvd@gentofte.dk

 

Sara Schade Haunstrup

Sara blev uddannet fysioterapeut i 2012 og har været ansat i Center for Specialterapi siden. Sara har særlig viden om og kompetencer inden for hjælpemidler og lungefysioterapi.
Tlf.: 21 57 56 27
Mail: ssje@gentofte.dk

 

Søren Holt

Søren blev uddannet fysioterapeut i 1987. Han har været ansat i Center for Specialterapi siden 2006. Søren har særlig viden om og kompetencer inden for multiple funktionsnedsættelser, udadreagerende adfærd og smerter fra led og knogler.
Tlf.: 91 17 92 82
Mail: soeh@gentofte.dk

Lene Ravn Stein

 

Lene Stein Zøfting 

Lene blev uddannet fysioterapeut i 2018 og har været ansat i Center for Specialterapi siden. Lene har særlig viden inden for nonverbal kommunikation, Tegn-til-tale samt træning og bevægelse. 
Tlf.: 24 61 28 75
Mail: lvs@gentofte.dk 

 

Cecilie Skourup Juul Jensen

Cecilie er uddannet fysioterapeut i 2021 og har været ansat i Center for Specialterapi siden august 2021.
Tlf.: 20 20 98 99
Mail: cpj@gentofte.dk