Hvordan får jeg en SanseProfil?

SanseProfilen kan udarbejdes med et betalingstilsagn eller gennem din institution.

Flere muligheder

Ønsker du at få udarbejdet en SanseProfil i Center for Specialterapi, kan du enten vælge at søge betalingstilsagn i din kommune, vælge at betale selv, eller den institution, du bor på, kan vælge at betale.
Du kan læse mere om betalingstilsagn her.

Aftale med botilbud

Center for Specialterapi har tegnet aftale med følgende botilbud i Gentofte og Gladsaxe, hvor du som beboer kan få udarbejdet en SanseProfil uden beregning: Kellersvej, Cathrinegården, Bank Mikkelsensvej og Østerled.

Når vi modtager henvisningen og/eller betalingstilsagnet, bliver du automatisk sat på venteliste i ergoterapien. Derefter tager vi kontakt til dit dagtilbud, botilbud og eventuelt pårørende for at aftale tid for udarbejdelse af SanseProfilen.