SanseProfil

SanseProfilen giver et billede af borgerens sansebearbejdningsmønster og skaber forståelse og handlemuligheder i hverdagen. 

Målgruppe

Voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, hvor der opleves sansebearbejdningsforstyrrelser, eller hvor personale/pårørende ønsker at få afdækket borgerens sansebearbejdningsmønster.

Mål

At få afklaret borgerens sansebearbejdningsmønster.

 • At give konkrete forslag og handlingsstrategier til personale/pårørende, der kan anvendes i borgerens og i det pædagogiske miljø.

 • At skabe forståelse for borgerens sansning.

Tidsramme

Minimum 4,5 timer.

Takst

7.500 kr. eksklusiv befordring.

Lovgrundlag

Servicelovens § 102.

Indhold

Observation af borgeren i nærmiljøet (dag- eller botilbud/i hjemmet) (1 time)

 • Interview af personale og/eller pårørende vedrørende borgerens adfærd i dagligdagsaktiviteter (2 timer)

 • Udarbejdelse af skriftlig sanseprofil, som indeholder afklaring af borgerens sansebearbejdningsmønster

 • Evaluering samt gennemgang af sanseprofil med personale og/eller pårørende (1,5 time)

 • Forslag til konkrete handlingsstrategier til implementering i borgerens nærmiljø/hverdag:

  • Indretning af omgivelser

  • Aktivitetsforslag

  • Forslag til indkøb af sansestimulerende hjælpemidler. 

Sted

Center for Specialterapi, dagtilbud eller borgerens eget hjem.