Råd og vejledning

Vi tilbyder råd og vejledning til borgere og personale i forskellige sammenhænge.

Målgruppe

Voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, pårørende, botilbud og dagtilbud.

Mål

At give borgeren og miljøet omkring borgeren den relevante viden/færdighed i forhold til en konkret problemstilling mhp. at øge trivsel og livskvalitet for borgeren.

Tidsramme

Minimum 1 time.

Takst

750 kr. i timen.

Lovgrundlag

Servicelovens § 85, 86 og 102.

Indhold

Råd og vejledning kan gives i forhold til fx:

  • Brug af personlige hjælpemidler
  • Lejring
  • Måltider
  • Aktiv livsstil
  • Alternativ kommunikation, fx: Boardmaker, mediamixer, programsnedkeren
  • Almindelig daglig livsførelse
  • Sundhedsfaglige problemstillinger
  • Deltagelse i handleplansmøder
  • Kommunikation med sundhedsvæsenet.

Sted

Center for Specialterapi, dagtilbud eller borgerens hjem.