Sanseprofiler - videregående kursus

Bliv endnu bedre til SanseProfiler

Billede af hånd, der rører lampe

På dette kursus får du et mere dybdegående kendskab til SanseProfiler og lærer, hvordan du kan forbedre dem. 

Vi har særligt fokus på, hvordan du bruger, analyserer og formidler profilen, så den kan bruges som et pædagogisk redskab og være med til at skabe større trivsel hos borgerne. 

Du skal medbringe en eller flere udarbejdede SanseProfiler, som du får feedback og sparring på. Vi tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer med SanseProfiler og former kurset efter jeres ønsker, spørgsmål og behov.

På kurset lærer du:

• Hvordan du kan forbedre dine SanseProfiler 
• At lave en mere dybdegående analyse af resultaterne af en SanseProfil
• At formidle resultaterne mundtligt og skriftligt, så du skaber empowerment hos dine samarbejdspartnere
• At opstille interventionsmål og handlestrategier for den enkelte borger på baggrund af en SanseProfil.

Kursets indhold

• Gennemgang af sansemønstre
• Feedback og sparring på deltagernes SanseProfiler
• Analysearbejde
• Optimering af din rapport.

Målgruppe

Ergoterapeuter og fysioterapeuter, der har erfaring med at arbejde med SanseProfiler, eller som har deltaget i grundkurset. 

Kursusform

Kurset veksler mellem undervisning, casearbejde og gruppediskussioner.

Dato og tid

Den 10. og 11. apr. 2019
kl. 9.00-16.00 og kl. 8.00-14.00.

Sted

Center for Specialterapi 
Sandtoften 3
2820 Gentofte

Deltagerantal 

8-15 deltagere.

Underviser

Ergoterapeut Maria Sørensen. 

Pris

4.500 kr. per deltager inkl. fuld forplejning.

Tilmelding

Der er tilmeldingsfrist senest fire uger, før kursus afholdes. Tilmelding skal ske til centerforspecialterapi@gentofte.dk

Læs mere om tilmelding og betalingsbetingelser under Praktisk information