Sensory Profile

På dette kursus får du kendskab til Sensory Profile, teorien bag og specifikke redskaber til anvendelse, analyse og formidling ift. mennesker med særlige behov.  

Billede af hånd, der udfylder sanseprofil

Sensory Profile er et redskab, der kan udrede og afklare sanseforstyrrelser. Sensory Profile gør det samtidig muligt at tilrettelægge en indsats, som kan give borgeren nye udviklingsmuligheder. 

På kurset lærer du: 

• At differentiere imellem de forskellige Sensory Profile-skemaer og bruge det rette med udgangspunkt i borgerens kognitive funktionsniveau
• At udarbejde handlestrategier med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og udfordringer
• At analysere resultaterne af Sensory Profile og videreformidle til andre faggrupper
• At implementere viden fra Sensory Profile i dagligdagen hos pædagogisk personale og pårørende.

Kursets indhold

• Viden om Sensory Profile i forhold til mennesker med særlige behov
• Hvad er Sensory Processing Disorder, og hvordan kommer det til udtryk i et menneskes adfærd
• Fysisk aktivitets betydning for sansesystemet – og trivsel og udvikling
• Ressourcer og udfordringer i forhold til målgruppen
• Sensory Profile som teoretisk behandlingsgrundlag.

Målgruppe

Ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Kursusform

Kurset veksler mellem undervisning, casearbejde og gruppediskussioner. Deltagerne opfordres til at medbringe eksempler fra egen hverdag til kurset.

Dato og tid

D. 18. juni kl. 9.00-16.30 og d. 19. juni kl. 8.30-14.30.

Sted

Center for Specialterapi 
Sandtoften 3 
2820 Gentofte

Deltagerantal 

10-20 deltagere.

Underviser

Ergoterapeut Maria Sørensen.
Maria arbejder i Center for Specialterapi og har mange års erfaring med at arbejde med Sensory Profile i forhold til mennesker med særlige behov.

Pris

4.000 kr. per deltager inkl. fuld forplejning.

Tilmelding

Der er tilmeldingsfrist senest fire uger, før kursus afholdes. Tilmelding skal ske til centerforspecialterapi@gentofte.dk

Læs mere om tilmelding og betalingsbetingelser under Praktisk information