Sansebearbejdning i en pædagogisk kontekst

Hvad gør du, når en borgers adfærd ikke giver mening, eller du har svært ved at gennemskue en borgers behov? 

Billede af borger, der skriger

På dette kursus får du en konkret metode til at forstå sanserne, og hvordan de påvirker menneskets udvikling og adfærd. 

Du lærer, hvordan du observerer, forstår og handler på borgernes adfærd ud fra et sansemæssigt og neurologisk perspektiv.

Kurset er bygget op omkring metoden ’Sensational Environments’, der er udviklet af Center for Specialterapi, og som er et supplement til den neuropædagogiske praksis. Du får også en introduktion til SanseProfilen og viden om sansebearbejdning og 
sansemønstre.

Vi tager udgangspunkt i deltagernes og undervisernes egne erfaringer på kurset. Vi har fokus på konkrete handlemuligheder, som du kan bruge direkte i den pædagogiske hverdag. 

Kurset giver dig også mulighed for at få en større forståelse af dig selv i et sansemæssigt og neurologisk perspektiv. Som fagpersoner påvirker vi borgerne med vores adfærd og handlinger. Derfor skal vi være bevidste om, hvordan vores adfærd påvirker andre, så vi kan bruge os selv til at skabe udvikling for borgeren inden for nærmeste udviklingszone.

Kurset udbydes i to udgaver

Kurset udbydes i to udgaver. Ét med særligt fokus på sansebearbejdning hos mennesker med udviklingshæmning og/eller ASF – og ét med særligt fokus på udadreagerende borgere med særlige behov. 

Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvilket du skal vælge.

Målgruppe

Pædagogisk personale, der arbejder med borgere med særlige behov.

Kursusform

Kurset veksler mellem undervisning, casearbejde og gruppediskussioner.

Dato og tid

Kurset udbydes to gange:
 
Den 2. okt. og den 3. okt. 2019
Begge dage kl. 9.00-16.00

Den 9. mar. og den 10. mar. 2020
Begge dage kl. 9.00-16.00.

Sted

Center for Specialterapi 
Bank-Mikkelsens Vej 1
2820 Gentofte

Deltagerantal 

8-20 deltagere.

Underviser

Ergoterapeut Maria Sørensen og 
ergoterapeut Andrea Hadberg Nielsen..

Pris

2.700 kr. per deltager inkl. fuld forplejning. 

Tilmelding

Der er tilmeldingsfrist senest tre uger, før kursus afholdes. Tilmelding skal ske til centerforspecialterapi@gentofte.dk

Læs mere om tilmelding og betalingsbetingelser under Praktisk information.