Introduktion til Snoezelhuset

Snoezelhuset er et multisensorisk hus for borgere med sansebearbejdningsproblematikker. Bliv kldt på til at bruge huset som hjælper. 

Billede af lysrør med bobler

Snoezelhuset er designet til at give brugerne helt specielle sanseoplevelser, som kan stimulere syns-, høre-, lugte,- berørings-, balance- og muskel-ledsanserne. 

Sanseoplevelserne sigter mod, at brugeren mærker sin krop bedre, får ro i kroppen, mere velvære og et bedre fundament for at udvikle sine færdigheder. 

Snoezelhuset ligger i Gentofte og kan bruges af alle. Brugen af Snoezelhuset er baseret på, at brugeren kommer sammen med en hjælper og er i huset på 
egen hånd. 

På dette kursus får du som hjælper en introduktion til Snoezelhuset, som er forudsætning for at kunne bruge huset. Til introduktionen får du en rundvisning i husets rum. 

Formålet med undervisningen er at afprøve alle Snoezelhusets sansestimulerende effekter på egen krop. Undervisningen er med til at få det optimale ud af besøget med brugeren i Snoezelhuset.

Målgruppe

Fagpersoner og pårørende til borgere med særlige behov.

Kursusform

Undervisning i snoezelelementer samt afprøvning af rum. 

Dato og tid

Den anden onsdag i hver måned
kl. 13.00-14.30.

Sted

Snoezelhuset 
Bank-Mikkelsens Vej 2b
2820 Gentofte

Deltagerantal 

1-8 deltagere.

Underviser

Ergoterapeut Mika Schleien.

Pris

250 kr. per deltager.

Tilmelding

Der er tilmeldingsfrist senest fire uger, før kursus afholdes. Tilmelding skal ske til centerforspecialterapi@gentofte.dk

Læs mere om tilmelding og betalingsbetingelser under Praktisk information