Brug omgivelserne som pædagogisk redskab

De fysiske omgivelser påvirker vores sanser og dermed adfærd. Lær hvordan du indretter efter en borgers sansemæssige behov.  

Indretning med rummotiv

Vi bliver alle i større eller mindre grad påvirket af de fysiske omgivelser, vi befinder os i. Når vi indretter vores hjem, gør vi det ubevidst efter vores sansers behov for at føle os godt tilpas. Nogle har det bedst med skarpt lys, andre med dunkelt. Nogle kan lide mange farver, andre foretrækker et lyst og enkelt udtryk. 

Hvordan ville du have det, hvis en anden indrettede dit hjem ud fra hans eller hendes behov? Det er tilfældet for mange borgere i botilbud, hvor det er personalet eller pårørende, der indretter. 

Forkert indretning kan betyde, at borgeren ikke trives i sit hjem og udviser uhensigtsmæssig adfærd. Ved at forstå borgerens sansemæssige behov kan de fysiske omgivelser bruges som pædagogisk redskab.  

På dette kursus lærer du om sansebearbejdning og de forskellige sansemønstre – og hvilke behov, de fører til. Du får også indsigt i omgivelsernes betydning for adfærd. 

Vi kommer med konkrete forslag til, hvordan du kan indrette et hjem ud fra borgerens sansemæssige behov. Samtidig får du inspiration til at indrette fællesarealer, så alle trives bedst. 

Målgruppe

Pædagogisk personale, der arbejder med mennesker med særlige behov.

Kursusform

Kurset veksler mellem oplæg, gruppearbejde og gruppediskussioner. 
Som forberedelse til kurset skal hver deltager have valgt en borger som case, der skal bruges i gruppearbejdet.

Dato og tid

Kurset udbydes to gange:

Den 26. nov. 2019
Kl. 8.30-15.00

Den 6. maj 2020
Kl. 8.30-15.00.

Sted

Center for Specialterapi
Bank-Mikkelsens Vej 1
2820 Gentofte

Deltagerantal

8-20 deltagere.

Underviser

Ergoterapeut Andrea Hadberg Nielsen.

Pris

1.700 kr. per deltager inkl. fuld forplejning.