Sanseintegration

Sanseintegrationsbehandling gives for at afhjælpe forstyrrelser i sansebearbejdningen.

Målgruppe

Voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, hvor der opleves sansebearbejdningsforstyrrelser i en sådan grad, at det påvirker borgerens livskvalitet.

Mål

 • At skabe forståelse for borgerens sansning
 • At stimulere nærsanserne (følesansen, ledsansen og balancesansen), så borgeren kan agere hensigtsmæssigt i forhold til omgivelserne.

Tidsramme

Minimum 4 timer.(Denne ydelse tilbydes kun, hvor der er udarbejdet Sanseprofil). 

Takst

750 kr i timen.

Lovgrundlag

Servicelovens § 85 og 86.

Indhold

 • Screening af borgerens sansebearbejdningsproblematikker vha.:
  • Interview af personale eller pårørende ud fra formålsskema
  • Almen observation af borgeren
  • Sanseintegrationsskema
 • Behandling ud fra sanseintegrationsprincipperne
 • Evaluering.

Sted

Center for Specialterapi, dagtilbud eller borgerens eget hjem.