Genoptræning efter serviceloven

Forløb, hvor der tilbydes træning efter funktionstab for eksempel som følge af sygdom.

Målgruppe

Voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, der som følge af sygdom har oplevet tab i funktionsniveau.

Mål

Genoptræning til habituelt funktionsniveau eller det lægeligt vurderede funktionsniveau, defineret i henvisningen.

Tidsramme

Varierende.

Lovgrundlag

Servicelov § 86 stk. 1

Indhold

  • Interview af personale eller pårørende ud fra formålsskema
  • Undersøgelse og vurdering
  • Målrettet genoptræningsforløb
  • Skriftlig slutevaluering.

Sted

Center for Specialterapi, dagtilbud eller borgerens eget hjem.