Basal terapi

Er muskel- led- og lungeterapi, der sigter mod at vedligeholde basale funktioner.

Målgruppe

Voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne med multiple funktionsnedsættelser, der som følge heraf har smerter, har eller er truet af fejlstillinger og/eller gentagende lungebetændelser.

Mål

  • At lindre smerte
  • At mindske fejlstillinger, herunder bevare mulighed for siddende stilling
  • At akut behandle og forebygge lungebetændelser.

Tidsramme

Minimum 10 timer (Ofte længere forløb).

Takst

750 kr. i timen.

Lovgrundlag

Servicelovens § 85, § 86 og § 102.

Indhold

  • Interview af personale eller pårørende ud fra formålsskema
  • Undersøgelse og vurdering
  • Lungefysioterapi
  • Smertebehandling - manuelt
  • Kontrakturprofylakse
  • Råd og vejledning af pårørende og personale om de konkrete problemstillinger
  • Skriftlig evaluering.

Sted

Center for Specialterapi, dagtilbud eller borgerens eget hjem.