Råd og vejledning

Står du over for en eller flere udfordringer med en borger, kan Center for Specialterapi være en del af løsningen.

Målgruppe

Voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, pårørende, botilbud og dagtilbud.

Mål

At give borgeren og miljøet omkring borgeren den relevante viden/færdighed i forhold til en konkret problemstilling mhp. at øge trivsel og livskvalitet for borgeren.

Tidsramme

Minimum 1 time.

Takst

750 kr. i timen.

Lovgrundlag

Servicelovens § 85, 86 og 102.

Indhold

Råd og vejledning kan gives i forhold til fx:

  • Brug af personlige hjælpemidler
  • Lejring
  • Måltider
  • Aktiv livsstil
  • Alternativ kommunikation, fx: Boardmaker, mediamixer, programsnedkeren
  • Almindelig daglig livsførelse
  • Sundhedsfaglige problemstillinger
  • Deltagelse i handleplansmøder
  • Kommunikation med sundhedsvæsenet.

Sted

Center for Specialterapi, dagtilbud eller borgerens hjem.