Hvordan får jeg en SanseProfil?

Hvis du ønsker at få udarbejdet en SanseProfil i Center for Specialterapi, er der følgende valgmuligheder:

  • Du kan søge om betalingstilsagn i din kommune
  • Bo-og/eller dagtilbuddet kan betale
  • Egenbetaling.

Som institution er det også muligt at tegne en 'abonnementsordning' med Center for Specialterapi om at få udarbejdet SanseProfiler til borgerne.

Kontakt os på tlf.: 39 98 79 16 for mere information.