Genoptræning efter hospitalsophold

I Center for Specialterapi tilbyder vi genoptræning efter hospitalsindlæggelse.

Det er altid en god ide at spørge efter en genoptræningsplan efter en hospitalsindlæggelse. Ønsker du, at genoptræningen skal foregå i Center for Specialterapi, skal det aftales med det kommunale genoptræningscenter. Du skal derfor rette henvendelse til det kommunale træningscenter i forbindelse med, at du kommer hjem fra hospitalet. Du kan læse mere her.