Træning eller behandling i Center for Specialterapi

Vores træning og behandling er specialiseret og tilrettelagt efter den enkelte. Træning og behandling varierer i længde og omfang og tilrettelægges altid i en afgrænset tidsramme og efter et formål.

Vi tilrettelægger formålet og målet med træningen og behandlingen i samarbejde med borgeren, pårørende og/eller plejepersonalet med afsæt i borgerens udfordringer i hverdagen.

Vi prioriterer højt, at der er en sammenhæng mellem træningen i terapien og træningen hjemme i hverdagen.

Det er vigtigt, at dét, der trænes hos os, giver mening for den enkelte borger.

Se mere under menupunktet 'Vi tilbyder'.