Hvordan får jeg træning eller behandling?

Du kan ansøge om betalingstilsagn i
henhold til Serviceloven § 85 og § 86.

Det er ikke muligt at modtage vederlagsfri fysioterapi i Center for Specialterapi, da vi ikke har et ydernummer, og dermed ikke har overenskomst med sygesikringen. 

Ønsker du at modtage ergoterapeutisk eller fysioterapeutisk behandling og træning, skal du sende os en mail på centerforspecialterapi@gentofte.dk, hvor du kort beskriver, hvad dine udfordringer er, og hvordan de kommer til udtryk i hverdagen.

Når vi har modtaget din henvendelse, vurderer vi dit behov i forhold til, hvor akut det er. Du kommer derefter på en venteliste, som bliver evalueret én gang om ugen. Det er muligt, at vi vil bede dig om at skaffe en lægehenvisning til at understøtte den terapeutiske vurdering.

Når vi får ledige tider, kontakter vi dig igen for at aftale nærmere om målsætning for forløbet, træning eller behandling.