Ansøgning om betalingstilsagn

Vi arbejder efter betalingstilsagn i henhold til § 85, § 86 og § 104 i Serviceloven, § 140 i Sundhedsloven eller efter privat aftale med borgeren.

Du kan ansøge om betalingstilsagn i henhold til servicelovens § 85 og § 86. Ansøgningen skal indeholde:

  • En beskrivelse af de udfordringer, du oplever i hverdagen
  • En beskrivelse af, hvad du ønsker at opnå i din træning og behandling
  • En udtalelse om at du ønsker, at træningen skal foregå i Center for Specialterapi.

Ansøgningen skal sendes til din sagsbehandler i din betalingskommune.


Betalingstilsagn til SanseProfil

Ønsker du at få udarbejdet en SanseProfil i Center for Specialterapi, er der følgende valgmuligheder:

  • Du kan søge om betalingstilsagn i din kommune
  • Dit bo- og/eller dagtilbud kan betale
  • Du kan vælge at betale selv.

Som institution er det også muligt at tegne en ”abonnementsordning” med Center for Specialterapi om at få udarbejdet SanseProfiler på flere borgere.

Kørsel til og fra Center for Specialterapi

Udgiften til transport til og fra Center for Specialterapi skal du selv stå for. Der kan i visse tilfælde søges om tilskud til dette i kommunen. Det kan du undersøge hos din sagsbehandler.

Har du spørgsmål til betalingstilsagn, er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 39 98 79 12.